Ponúkame Vám:

  • Realizácie výtvarných návrhov,
    Maľby a renovácia Fasádnych
    Ornamentov, Nadpisov, Erbov,
  • Dekoratívne úpravy stien,
    Tapetovanie modernými tapetami,
  • Benátske štukové techniky,
  • Lepenie dekoračných štukových lišt.